Om oss Næringsbygg Reabilitering Prosjekter Sentralgodkjenning Kontakt oss


Sentral godkjenning av foretak foransvarsrett etter plan- og bygningsloven

Sentral godkjenning for: ALLUM BYGG AS

Foretaket, med organisasjonsnummer 944485368, er gitt følgende sentrale godkjenning
i medhold av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 § 98a og forskrift om godkjenning av
foretak for ansvarsrett av 22. januar 1997 nr. 35 (GOF)

  • Utførelse av bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 3
  • Utførelse av anlegg, konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 2
  • Kontroll utførelse av bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 3
  • Kontroll utførelse av anlegg, konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 2

Godkjenningen er gyldig til 17.09.2015

Godkjenningen er bare gyldig dersom fastsatte gebyr for å inneha sentral godkjenning
betales innen fristene. Det gjøres oppmerksom på at sentral godkjenning for ansvarsrett
skal trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av bestemmelser gitt i eller i
medhold av plan- og bygningsloven.

Webmaster Alldata AS